خریداران از نوار نقاله دست دوم و محل بستن کمربند در آفریقای جنوبی