که در آن سنگ دانه های روغنی صفحه اصلی دستگاه استفاده است در ماهاراشترا