فرآیند و تجهیزات مورد استفاده برای استخراج از معادن گرانیت